Публічна оферта з реєстрації доменних імен

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) власника сервісу ФОП Резниченко Сергея Николаевича (надалі — «Виконавець») будь-якій фізичній або юридичній особі (надалі — «Замовник») укласти договір на абонентське обслуговування та містить усі істотні умови надання послуг.

Ця оферта — публічний договір приєднання та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу. Умови оферти однакові для всіх споживачів і не можуть бути змінені другою стороною договору.

Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, ця пропозиція є публічною офертою, повним і беззастережним прийняттям (акцептом) якої вважається реєстрація Замовника в обліковій системі на веб-сервері Виконавця.

Терміни та визначення

Домен — частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, обслуговується групою серверів доменних імен і адмініструється централізовано. Домен ідентифікується за допомогою доменного імені.

Преміумні доменні імена — доменні імена, вартість реєстрації та продовження яких відрізняється від заявленої регулярної вартості іншіх імен в цих же доменних зонах.

Правила реєстрації доменної зони — умови надання послуг з адміністрування та технічного супроводу домену.

Реєстр — центральна база даних доменів, яка містить інформацію про зареєстровані доменні імена, адміністраторів доменів, іншу інформацію, необхідну для реєстрації доменів.

Реєстрація домену — внесення інформації про домен і його адміністратора в реєстр доменних імен.

Делегування домену — внесення в зону інформації про домен і вказані адміністратором DNS-сервери, що містять IP-адреси й іншу інформацію, яка забезпечує функціонування домену.

Адміністратор домену — юридична чи фізична особа, для якої реєструється домен. Адміністратор домену визначає

 • порядок використання домену;
 • організацію чи особу, які здійснюють технічний супровід домену.

Адміністрування домену — визначення порядку використання домену, організація технічного супроводу домену, організація оплати за послуги забезпечення функціонування домену.

Реєстрант — особа, зазначена як власник домену під час реєстрації доменного імені.

WHOIS — служба, яка дає змогу отримати інформацію про власника доменного імені, його адміністратора, термін реєстрації, його DNS-сервери тощо.

Період реєстрації — час, протягом якого забезпечується зберігання інформації про домен у реєстрі доменних імен.

Порядок надання послуг із реєстрації доменного імені

1. Реєстрація доменних імен проводиться згідно з Договором, а також у встановленому Виконавцем і опублікованому на веб-сайті Виконавця порядку реєстрації доменного імені. Виконавець проводить реєстрацію доменного імені на підставі Договору, укладеного з відповідною організацією, що реєструє.

2. Послуги з реєстрації та підтримки доменних імен надаються лише після надання правильних даних. На вимогу Виконавця Замовник зобов’язується надати документи, необхідні для проведення дій для реєстрації доменного імені (документи, що підтверджують особу).

3. Замовник самостійно вибирає доменне ім’я. Ця процедура відбувається без підписання додаткових документів.

4. За потреби в процесі оформлення замовлення на реєстрацію доменного імені Замовник повинен надати Виконавцю свої контактні дані у вигляді мережевого ідентифікатора (nic-handle). Якщо потрібно, реєстрація мережевого ідентифікатора здійснюється Замовником самостійно на сайті організації, що проводить реєстрацію, або безпосередньо на офіційному веб-сайті Виконавця під час оформлення замовлення.

5. Нове доменне ім’я реєструється в тому разі, якщо виконано всі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, а саме:

 • на момент реєстрації це доменне ім’я вільне;
 • не порушуються норми міжнародного права;
 • у заявці вказано повну та достовірну інформацію, необхідну для реєстрації;
 • дотримано правил реєстрації для цієї доменної зони.

5.1. Для юридичної особи документами на підтвердження можуть бути копії, засвідчені печаткою юридичної особи та підписом уповноваженого органу, що видав копію:

 • виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (для іноземної юридичної особи — інший документ про реєстрацію або присвоєння номера в реєстрі юридичних осіб у випадку ведення такого реєстру в країні, у якій особа зареєстрована);
 • свідоцтва про постановку на облік у податковому органі (ІПН) (для іноземної юридичної особи — інший документ про постановку на податковий облік у випадку ведення такого виду обліку в країні, у якій особа зареєстрована);
 • документ (протокол загальних зборів учасників, рішення учасника чи інший документ) про призначення на посаду особи, яка, на підставі Статуту, має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, довіреність, на підставі якої, діє представник Замовника;
 • виписки з положення про філію/представництво про заснування відособленого підрозділу (для відособлених підрозділів юридичних осіб — додатково до вказаних вище документів).

5.2. Для фізичної особи документами для підтвердження є:

 • документ, який засвідчує особу відповідно до чинного законодавства України (копія документа — згідно з рішенням Виконавця);
 • оригінал довіреності у випадку укладення Договору на підставі довіреності.

6. Виконавець виконує такі письмові заявки Замовника під час надання на перевірку інформації, зазначеної в момент реєстрації домену:

 • зміна відомостей, необхідних для ідентифікації адміністратора домену;
 • передача підтримки домену іншому реєстратору;
 • передача прав адміністрування доменом іншому адміністратору.

7. Домен вважається зареєстрованим, а послуга з реєстрації домену — наданою, з моменту присвоєння цьому домену в Реєстрі статусу зареєстрованого («REGISTERED» або «OK» чи іншого статусу згідно з правилами Реєстру).

8. Згідно з договором, Замовник має право зареєструвати на своє ім’я будь-яку кількість доменів.

9. Замовник підтверджує, що на момент кожної заявки на реєстрацію доменів відповідно до його інформації, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб. Замовник підтверджує свою згоду з тим, що для преміумних доменних імен вартість реєстрації та продовження може відрізнятися від заявленої регулярної вартості. Виконавець не несе відповідальності за ціну преміумних доменних імен, зазначену на формі замовлення, і залишає за собою право назвати остаточну ціну після узгодження з реєстратором.

10. Відповідальність Виконавця за кожне конкретне доменне ім’я припиняється в момент завершення терміну дії реєстрації доменного імені.

11. За Замовником залишається пріоритетне право на продовження доменного імені після завершення терміну дії його реєстрації протягом терміну, визначеного реєстратором домену.

12. Послуга з продовження реєстрації домену вважається наданою в момент внесення до Реєстру відомостей про продовження реєстрації. Реєстрація домену продовжується на термін, що дорівнює раніше встановленому терміну реєстрації домену.

13. Вартість продовження доменного імені після завершення терміну дії його реєстрації може відрізнятися від вартості продовження доменного імені до завершення терміну дії його реєстрації.

14. Незалежно від того, у якій зоні зареєстровано доменне ім’я, через 117 днів після дати завершення реєстрації домен може бути видалено з реєстру або передано новому реєстранту.

15. В усіх доменних іменах, що реєструються, технічний контакт установлюється Виконавцем чи особою, яка відповідає за технічну справність домену.

16. За умови надходження офіційних запитів від державних органів, уповноважених отримувати реєстраційні дані конкретного доменного імені, Виконавець має право надавати актуальні дані про домен і реєстранта домену (адміністратора й інших контактних осіб), навіть якщо в публічному реєстрі Whois дані реєстранта приховані.

17. У випадку анулювання реєстрації доменного імені за бажанням Замовника чи з іншої причини, що не залежить від Виконавця, до завершення терміну його дії, а також у випадку передачі доменного імені іншій особі або на обслуговування іншому Реєстратору, зокрема згідно з рішенням суду, Виконавець не може повернути кошти за послуги реєстрації/продовження реєстрації цього доменного імені, а відповідальність Виконавця за кожне таке доменне ім’я припиняється.

18. Особисті дані, указані під час реєстрації домену, можуть бути доступними в мережі Інтернет за допомогою сервісу whois. Цей пункт регулюється політикою ICANN (Корпорація з керування доменними іменами й IP-адресами) http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm.

19. При реєстрації, переносі доменів та у випадку зміни будь-якої контактної інформації домену власнику домену буде надіслано сповіщення (контрольний електронний лист) щодо змін, які потрібно підтвердити для їх застосування. Такі сповіщення будуть надіслані на електронну адресу власника домену реєстратором. Якщо електронну адресу домену буде змінено, сповіщення надсилатимуться на стару та на нову адреси для підтвердження. У разі, якщо email не буде підтверджено протягом 14 днів, домен буде заблокований реєстратором. Якщо буде змінено контактні дані домену, його може бути заблоковано на 60 днів із метою трансферу до іншого реєстратора згідно з політикою ICANN https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en. Питання розблокування домену з метою трансферу слід уточнювати в службі підтримки BYTES.ua.

Адреса та банківські реквізити Виконавця

Фізична особа — підприємець  Резниченко Сергей Николаевич
Р/р UA633052990000026005046110178 у АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299
Ідентифікаційний № 3042807090
Є платником податків на 3 гр.

Юридична адреса: Украина, 21000, г. Винница, ул. Соборная 82, оф. 4

Телефоны:
+380 (97) 140 45 45 (Киевстар),
Е-mail: [email protected]