Публічна оферта

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) власника сервісу ФОП Резніченко Сергія Миколайовича (надалі — «Виконавець») будь-якій фізичній або юридичній особі (надалі — «Замовник») укласти договір на абонентське обслуговування та містить усі істотні умови надання послуг.

Ця оферта — публічний договір приєднання та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу. Умови оферти однакові для всіх споживачів і не можуть бути змінені другою стороною договору.
Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, ця пропозиція є публічною офертою, повним і беззастережним прийняттям (акцептом) якої вважається реєстрація Замовника в обліковій системі на веб-сервері Виконавця.

Терміни та визначення

Сервер — програмно-апаратна обчислювальна система, що виконує сервісні функції на запит клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.

Хостинг — послуга надання дискового простору та фізичного розміщення даних на сервері, який розташований у мережі Інтернет.

VPS — послуга, у рамках якої користувачеві надається так званий Віртуальний приватний сервер (Virtual Private Server), який є копією гостьової операційної системи (далі — ОС), ізольованої на рівні ядра основної ОС. На одному фізичному сервері можна запустити безліч віртуальних серверів. Крім деяких очевидних обмежень, кожний віртуальний сервер надає повний і незалежний контроль і керування гостьовою операційною системою та службовими сервісами аналогічно до звичайного сервера й використовується переважно для розміщення ресурсомістких сайтів, сервісів, яким необхідне тонке налаштування операційної системи, поштових служб тощо.

Віртуальний хостинг — послуга, у рамках якої клієнту надається доступ до ресурсів сервера для розміщення веб-сайтів.

Виділений сервер — послуга, у рамках якої клієнту повністю надається окрема фізична машина.

Реселер-хостинг — послуга, у рамках якої Замовнику надається доступ до перепродажу наших ресурсів для організації віртуального хостингу.

Реселер — фізична або юридична особа, яка придбала послугу реселер-хостингу.
Клієнт реселера — особа, яка користується послугами Виконавця, проданими їй від імені реселера.

VIP-хостинг — послуга, у рамках якої клієнту надається доступ до більшої кількості ресурсів сервера для розміщення веб-сайтів порівняно з віртуальним хостингом.

Веб-система — електронний ресурс, розміщений Замовником на дисковому просторі обладнання Виконавця на підставі цього Договору.

Трафік — сукупний обсяг даних (файли, пошта тощо), який проходить через сервер протягом певного періоду часу.

CPU (процесор) — потужність процесора, яка гарантується Виконавцем під час надання Замовнику послуги хостингу відповідно до обраного тарифного плану.

Тарифний план (тариф) — сукупність цінових пропозицій Виконавця, яка передбачає можливість замовлення послуг Виконавця в такому сукупному обсязі й доступна для ознайомлення будь-якому користувачеві мережі

Інтернет. На сайті Виконавця завжди розміщена остання версія всього переліку тарифних планів Виконавця.

RAM — оперативна пам’ять сервера, обсяг якої надається відповідно до вибраного Замовником тарифного плану.

Проксі-сервер — сервер і/або програмне забезпечення, що виступає в якості посередника між комп’ютерами-клієнтами та/чи серверами.

Повне адміністрування — надання послуг технічної підтримки на постійній основі. До послуг технічної підтримки належать: оновлення програмного забезпечення (далі — ПЗ) один раз на тиждень; термінове оновлення ПЗ та ядра системи в разі виявлення критичної вразливості; встановлення додаткового ПЗ на вимогу; допомога в налаштуванні системних сервісів; цілодобовий моніторинг віртуального сервера та його служб.

Панель керування — панель керування віртуальним сервером, яка дає змогу використовувати веб-інтерфейс, щоб перезавантажувати VPS, змінювати пароль і hostname VPS, перевстановити ОС, стежити за використанням дискового простору, пам’яті та трафіку, користуватися аварійною консоллю.

Контрольна панель керування cPanel — панель керування віртуальним хостингом, яка дає змогу за допомогою веб-інтерфейсу здійснювати налаштування хостингу.

Домен — частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, обслуговується групою серверів доменних імен і адмініструється централізовано. Домен ідентифікується за допомогою доменного імені.

Преміумні доменні імена — доменні імена, вартість реєстрації та продовження яких відрізняється від заявленої регулярної вартості іншіх імен в цих же доменних зонах.

Правила реєстрації доменної зони — умови надання послуг з адміністрування та технічного супроводу домену.

Реєстр — центральна база даних доменів, яка містить інформацію про зареєстровані доменні імена, адміністраторів доменів, іншу інформацію, необхідну для реєстрації доменів.

Реєстрація домену — внесення інформації про домен і його адміністратора в реєстр доменних імен.

Делегування домену — внесення в зону інформації про домен і вказані адміністратором DNS-сервери, що містять IP-адреси й іншу інформацію, яка забезпечує функціонування домену.

Адміністратор домену — юридична чи фізична особа, для якої реєструється домен. Адміністратор домену визначає
порядок використання домену;
організацію чи особу, які здійснюють технічний супровід домену.

Адміністрування домену — визначення порядку використання домену, організація технічного супроводу домену, організація оплати за послуги забезпечення функціонування домену.

Реєстрант — особа, зазначена як власник домену під час реєстрації доменного імені.

WHOIS — служба, яка дає змогу отримати інформацію про власника доменного імені, його адміністратора, термін реєстрації, його DNS-сервери тощо.

Період реєстрації — час, протягом якого забезпечується зберігання інформації про домен у реєстрі доменних імен.

DNS-сервер — набір служб доменних імен, які містять конфігураційні файли зареєстрованого домену.

SSL-сертифікат — індивідуальний цифровий підпис доменного імені.

Реєстрація SSL-сертифіката — цифровий підпис сертифіката довіреним Центром сертифікації та внесення інформації про сертифікат у реєстраційні бази даних.

Центр сертифікації — організація або підрозділ організації, що надає індивідуальні цифрові підписи доменного імені.

Логін — унікальний для сервера Виконавця набір літер і цифр, який у поєднанні з паролем служить ідентифікатором Замовника на сервері Виконавця.

Пароль — набір літер і цифр, який спільно з логіном дозволяє Замовнику входити в систему Виконавця.

Замовлення — електронне повідомлення, надіслане Замовником Виконавцю із сайту Виконавця, яке містить номер замовлення і перелік послуг, які Замовник бажає отримати.

Система керування замовленнями — розділ сайту Виконавця, логін і пароль до якого надається Замовнику після формування замовлення або реєстрації. У системі керування замовленнями зберігаються дані Замовника, перелік оплачених Замовником рахунків, активних послуг. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження в таємниці логіна та пароля до системи керування замовленнями. Будь-які дії в системі керування замовленнями, здійснені з використанням логіна та пароля Замовника, безперечно визнаються Сторонами такими, які були виконані особисто Замовником.

Система запитів — розділ сайту Виконавця, логін і пароль до якого надається Замовнику після заповнення реєстраційних даних. У системі запитів зберігаються перелік, дата та вміст електронних повідомлень, надісланих Виконавцем Замовнику. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження в таємниці логіна та пароля до системи запитів. Будь-які дії в системі запитів, здійснені з використанням логіна та пароля Замовника, безперечно визнаються Сторонами такими, які були виконані особисто Замовником.

Правильні дані — достовірна інформація, що піддається перевірці, необхідна для ідентифікації Замовника та надана Замовником під час реєстрації на веб-сайті Виконавця, а також та, що надається під час замовлення відповідної послуги.

DoS/DDoS-атаки — блокування роботи служб і сервісів у рамках наданих Виконавцем послуг із користування VPS, віртуальним хостингом, VIP-хостингом, реселер-хостингом, виділеним сервером, доступу до них із мережі Інтернет шляхом надсилання великої кількості TCP та/чи UDP-пакетів на IP-адресу VPS, віртуального хостингу, VIP-хостингу, реселер-хостингу, виділеного сервера чи шляхом надсилання великої кількості запитів до служб і сервісів VPS, віртуального хостингу, VIP-хостингу, реселер-хостингу, виділеного сервера.

Сайт Виконавця — веб-сайт, розміщений у мережі Інтернет за посиланням https://bytes.ua/. Доступ до цього веб-сайту мають усі користувачі всесвітньої мережі Інтернет 24 години на добу, 7 днів на тиждень, проте на різних рівнях доступу залежно від реєстрації на цьому веб-сайті.

Спам — це:
здійснення організованого масового розсилання інформації рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам Мережі без їхньої на це згоди; розсилання листів, які містять грубі й образливі висловлювання та пропозиції; розміщення повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру на будь-якій конференції чи форумі, окрім випадків, коли такі повідомлення дозволені правилами цієї конференції чи форуму або ж їх розміщення було попередньо погоджено з власниками чи адміністраторами цієї конференції або форуму;
розсилання інформації адресатам, які вже висловили своє небажання отримувати таку інформацію;
використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок www тощо) у якості контактних даних під час здійснення будь-якої з перерахованих вище дій, незалежно від того, з якої точки Мережі були виконані такі дії.

Послуга (послуги):
надання Замовнику унікального імені (логіна), які дають йому змогу розміщувати дані на сервері Виконавця;
надання Замовнику логіна та пароля для входу в систему керування замовленнями;
надання Замовнику дискового простору й інших технічних ресурсів на сервері Виконавця згідно з додатками цього договору;
отримання Замовником, необхідних для використання хостингу, консультацій від служби технічної підтримки, контактні координати якої вказані на сайті Виконавця.

Додаткові послуги:
надання доступу до системи формування запитів на послуги з реєстрації та підтримки доменних імен;
надання доступу до системи реєстрації SSL-сертифікатів;
надання місця для сховища Виконавця з метою організації резервного копіювання.

Заплановані технічні роботи — сукупність технічних операцій, яка виконується Виконавцем у визначений період часу, і яка необхідна для підтримки справності послуг.

Екстрені технічні роботи — сукупність технічних операцій, яка виконується Виконавцем на обладнанні Виконавця поза межами запланованих технічних робіт для ліквідації причин недоступності послуг, які надаються Замовнику. Ці роботи можуть бути спричинені необхідністю встановлення критичних оновлень, патчів, заміною обладнання, що вийшло з ладу тощо або проведенням інших термінових робіт, потрібних для підтримки справності послуг. У випадку проведення екстрених технічних робіт Виконавець зобов’язується вжити всіх можливих заходів і якнайшвидше повідомити Замовника про ці роботи.

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги хостингу, надавати доступ до системи формування запитів на послуги з реєстрації та підтримки доменних імен, реєстрації SSL-сертифікатів, з надання місця для сховища Виконавця з метою організації резервного копіювання (надалі — послуги) відповідно до Порядку надання послуг. Перелік послуг, що надаються Замовнику згідно з цим Договором, указується в замовленні. Перелік, опис і вартість послуг опубліковано на офіційному веб-сайті Виконавця https://bytes.ua. Виконавець обслуговує, забезпечує технічне супроводження (у т. ч. реєстрацію домену), та надає послуги, що передбачені цим договором — особисто, або із залученням третіх осіб, у т. ч. на умовах передання хостингу (його частини) в оренду.
1.2. Замовник зобов’язується оплатити вибрані ним послуги відповідно до цін, указаних на веб-сайті Виконавця в рамках вибраного Замовником тарифу й у порядку, визначеному цим Договором.

2. Порядок надання послуг

2.1. Вибравши вид послуги, Замовник надсилає на адресу Виконавця заявку на отримання послуг, використовуючи відповідні форми та засоби на офіційному веб-сайті Виконавця https://bytes.ua. На підставі отриманої заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату обраної послуги в електронному вигляді.
2.2. Послуги надаються Замовнику за умови внесення передоплати за один і більше розрахункових періодів на основі виставленого рахунка.
2.3. Виконавець веде облік послуг і платежів Замовника. Розрахунки згідно з Договором здійснюються в національній валюті (гривнях). З метою ознайомлення клієнту надається інформація про ціни в доларах США (USD). Виконавець забезпечує Замовнику доступ до інформації про всі здійснені замовлення та платежі через Систему керування замовленнями.
2.4. Якщо Замовник має претензії до Виконавця щодо наданих послуг, він надсилає їх на поштову скриньку Виконавця або на адресу електронної пошти Виконавця не пізніше 10 (десяти) діб після надання послуг. У разі, якщо протягом 10 діб після надання послуг Замовник не виразив претензій щодо якості таких послуг, вважається, що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам договору і прийняті споживачем у повному обсязі.
2.5. У момент формування замовлення, а також під час користування послугою Замовник зобов’язується надати правильні дані, зокрема дійсну (не тимчасову) електронну адресу. Якщо потрібна перевірка достовірності особи Замовника, Замовник зобов’язується надати всі відомості (документи), необхідні Виконавцю для здійснення такої перевірки.
2.6. Запит у технічний відділ можна надіслати через Ticket-систему, розташовану у панелі клієнта, а також на електронну адресу [email protected]. Сума оплати за додатково надані послуги розраховується відповідно до часу, витраченого на вирішення поставленого завдання, і не підлягає поверненню. Виконавець зберігає за собою право відмовитися від надання технічної допомоги без пояснення причин.
2.7. Коли Замовник звертається до Виконавця стосовно технічної підтримки, Виконавець зобов’язується здійснювати операції, запитувані Замовником, лише після повідомлення останнім свого логіна та пароля, а також своїх особистих даних (прізвище, ім’я, по батькові), при цьому Виконавець має право відхилити запит на виконання запитуваних операцій у таких випадках:
у разі повідомлення неповної або неточної інформації, зазначеної в цьому пункті;
у разі неможливості виконання запитуваних змін через технічні особливості надання послуг;
у разі, якщо запит стосується питань якості, правильності та безпомилковості функціонування програмного забезпечення, розробленого третіми особами.
2.8. Служба технічної підтримки не надає консультацій стосовно програмування, веб-дизайну, налаштувань скриптів і програм, а також стосовно інших аналогічних питань.
2.9. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд попросити Замовника надати фотографію або скан-копію посвідчення особи (паспорт/закордонний паспорт/посвідчення водія/інший документ, який підтверджує особу Замовника), а також відмовити в наданні послуг без пояснення причин. Це положення стосується замовлень на послуги з тестовим періодом, а також платних замовлень у випадках, якщо попередня перевірка замовлення показала потребу в запиті документів, що підтверджують особу Замовника.
2.10. До надання повного доступу до облікового запису Замовник або його уповноважена особа зобов’язані пройти процедуру підтвердження прав володіння або законного розпорядження обліковим записом. У такому ж порядку здійснюються інші дії, пов’язані з користуванням послугою: управлінням, тимчасової блокуванням, видаленням, поверненням коштів і т.п. Такі дії можуть бути виконані Виконавцем тільки після успішної процедури підтвердження Замовником права володіння обліковим записом.
Для підтвердження володіння обліковим записом Замовник повинен надати Support PIN. Якщо Замовник не може надати Support PIN, або хоче змінити email, або відновити доступ до облікового запису, але у нього немає доступу до поточного email — він повинен підтвердити володіння, пройшовши перевірку мінімум за двома критеріями, вказаними нижче:
підтвердити права доступу до email, вказаного в обліковому записі;
підтвердити права доступу до телефону, вказаного в обліковому записі;
підтвердити ім’я та прізвище, зазначені в обліковому записі, надавши скан-копію паспорта;
надати копії квитанцій про оплату послуг.
Електронні підтвердження повинні бути завірені цифровим підписом.
Ніяка з вищевказаних підстав не може бути абсолютною. Замовник погоджується з обумовленими способами ідентифікації.
У випадках, якщо Замовник не може пройти перевірку зазначеним способом, Виконавець приймає рішення на свій розсуд. Виконавець не несе відповідальність за надання або ненадання доступу до облікового запису Замовника.
2.11. Виконавець надсилає повідомлення щодо послуг, які надаються Замовнику, на електронну пошту Замовника, указану у Панелі клієнта.

2.12. Виконавець має право повністю або частково припиняти надання послуг (на розсуд Виконавця) без попереднього додаткового попередження в таких випадках:
у випадку недотримання Замовником умов Договору;
у випадку неодноразового недотримання Замовником вказівок спеціалістів Виконавця щодо використання послуг;
якщо Виконавець має достатньо підстав вважати, що будь-які дії, здійснені Замовником із використанням послуг, наданих Замовнику згідно з цим Договором, завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим замовникам або нормальному функціонуванню системи Виконавця;
у випадку, якщо Замовник здійснював несанкціоновану розсилку (спам) у будь-якій формі;
у випадку DoS/DDoS-атаки на VPS-сервер, віртуальний хостинг, реселер-хостинг або VIP-хостинг Замовника, що впливає на справність технічного обладнання Виконавця, а також його мережеве обладнання. Відновлення роботи можливе лише на розсуд Виконавця. Кошти в разі припинення надання послуги в результаті DoS/DDoS-атаки не повертаються;
у випадку, якщо надання послуги Замовнику завдає шкоди діловій репутації Виконавця;
за умови отримання вимоги вповноважених державних органів, у разі порушення норм законодавства України або міжнародного законодавства;
у випадку порушення Правил користування послугами. У разі призупинення/припинення надання послуги в результаті порушення кошти не повертаються.
2.13. Служба технічної підтримки Виконавця не зобов’язана надавати консультації стосовно загального програмного забезпечення, інформацію про яке можна отримати з відповідних посібників користувача цього програмного забезпечення, і не несе відповідальності за непрофесійні або некваліфіковані дії Замовника чи його представників.
2.14. У випадку завищених вимог Замовника до апаратних або інших ресурсів Виконавця порівняно з обраним Замовником тарифним планом, Замовникові пропонується перейти на інший тариф. Якщо Замовник відмовляється змінити тариф, вимоги Замовника вважаються належним чином виконаними.

3. Порядок надання послуг із користування VPS-сервером, віртуальним хостингом, VIP-хостингом і реселер-хостингом

3.1. Виконавець забезпечує Замовнику доступ до інформації про використання Замовником ресурсів замовленого VPS-сервера (серверів), а також до журналу подій і статистики за допомогою панелі керування SolusVM, дані для входу на яку Замовник отримує одночасно з даними для доступу до VPS, або за допомогою панелі клієнта на сайті Виконавця.
3.2. Якщо Замовнику надається послуга «Повне адміністрування» для VPS-сервера (серверів), доступ до панелі керування SolusVM і root-доступ до сервера не надаються.
3.3. Виконавець забезпечує Замовнику доступ до інформації про використання ним ресурсів замовленого віртуального хостингу (хостингів), VIP-хостингу (хостингів), реселер-хостингу (хостингів), а також до журналу подій і статистики за допомогою панелі керування cPanel або через панель клієнта на сайті Виконавця.
3.4. Про проведення позапланованих технічних робіт на обладнанні Виконавця, на панелі клієнта й на панелі керування SolusVM, Виконавець зобов’язується повідомити Замовника не пізніше ніж за 48 годин до проведення таких робіт. Якщо потрібно провести екстрені технічні роботи на обладнанні Виконавця, у панелі керування SolusVM або у панелі клієнта, Виконавець зобов’язується вжити всіх можливих заходів для проведення цих робіт у найкоротші терміни та якнайшвидше повідомити Замовника про такі роботи.
3.5. Виконавець не надає технічну підтримку стосовно питань, які запитують клієнти реселера.
3.6. При замовленні у послузі Cloud VPS до 5 ядер CPU Замовник може обирати обсяг RAM у будь-якій пропорції до ядер CPU. Якщо Замовник замовляє 5 CPU і більше, пропорція CPU до RAM не може бути менше 1:4 — тобто при замовленні 5 CPU має бути мінімум 20 RAM.

Якщо Замовник хоче додати ресурсів без дотримання цих пропорцій, Замовник має попередити про це Виконавця заздалегідь. Виконавець обговорить з Замовником можливість кастомного налаштування. Змінити цю пропорцію Замовник може тільки після узгодження цього питання з Замовником.

4. Порядок надання послуг із користування виділеним сервером

4.1. Ціна за виділений сервер включає встановлення та перевстановлення операційної системи. Будь-яка технічна допомога, пов’язана з оновленням або налаштуванням установленого Замовником/за запитом Замовника програмного забезпечення, надається на платній основі.
4.2. Початковий платіж і платежі за продовження виділеного сервера включають 4 виділених IP-адреси. Одна IP-адреса надається Замовнику під час активації замовлення, 3 інші IP-адреси надаються Замовнику на його письмовий запит. Якщо потрібно надати 5 і більше IP-адрес, Замовник зобов’язується заповнити Форму обґрунтування. Форму обґрунтування, що надається Виконавцем, Замовник має заповнити в письмовій формі та в разі затвердження технічними фахівцями Виконавця, вона є підставою для надання 5-ти й більше IP-адрес.
4.3. Усі кошти, перераховані в якості оплаті за виділений сервер і додаткові послуги, не підлягають поверненню.

5. Порядок надання послуг із реєстрації доменного імені

5.1. Послуги з реєстрації доменних імен в зонах .ua, .com.ua, .kiev.ua, .kyiv.ua, .if.ua, .ivano-frankovsk.ua, .pl.ua, .poltava.ua, uz.ua, .uzhgorod.ua, .kr.ua, .kirovograd.ua надаються на підставі та відповідно до публічної оферти нашого партнера — ФОП Резніченко С.М.
5.2. Реєстрація доменних імен в інших, доступних до реєстрації, зонах проводиться згідно з Договором, а також у встановленому Виконавцем і опублікованому на веб-сайті Виконавця порядку реєстрації доменного імені. Виконавець проводить реєстрацію доменного імені на підставі Договору, укладеного з відповідною організацією, що реєструє.
5.3. Послуги з реєстрації та підтримки доменних імен надаються лише після надання правильних даних. На вимогу Виконавця Замовник зобов’язується надати документи, необхідні для проведення дій для реєстрації доменного імені (документи, що підтверджують особу).
5.4. Замовник самостійно вибирає доменне ім’я. Ця процедура відбувається без підписання додаткових документів.
5.5. За потреби в процесі оформлення замовлення на реєстрацію доменного імені Замовник повинен надати Виконавцю свої контактні дані у вигляді мережевого ідентифікатора (nic-handle). Якщо потрібно, реєстрація мережевого ідентифікатора здійснюється Замовником самостійно на сайті організації, що проводить реєстрацію, або безпосередньо на офіційному веб-сайті Виконавця під час оформлення замовлення.
5.6. Нове доменне ім’я реєструється в тому разі, якщо виконано всі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, а саме:
на момент реєстрації це доменне ім’я вільне;
не порушуються норми міжнародного права;
у заявці вказано повну та достовірну інформацію, необхідну для реєстрації;
дотримано правил реєстрації для цієї доменної зони.
5.6.1. Для юридичної особи документами на підтвердження можуть бути копії, засвідчені печаткою юридичної особи та підписом уповноваженого органу, що видав копію:
виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (для іноземної юридичної особи — інший документ про реєстрацію або присвоєння номера в реєстрі юридичних осіб у випадку ведення такого реєстру в країні, у якій особа зареєстрована);
свідоцтва про постановку на облік у податковому органі (ІПН) (для іноземної юридичної особи — інший документ про постановку на податковий облік у випадку ведення такого виду обліку в країні, у якій особа зареєстрована);
документ (протокол загальних зборів учасників, рішення учасника чи інший документ) про призначення на посаду особи, яка, на підставі Статуту, має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, довіреність, на підставі якої, діє представник Замовника;
виписки з положення про філію/представництво про заснування відособленого підрозділу (для відособлених підрозділів юридичних осіб — додатково до вказаних вище документів).
5.6.2. Для фізичної особи документами для підтвердження є:
документ, який засвідчує особу відповідно до чинного законодавства України (копія документа — згідно з рішенням Виконавця);
оригінал довіреності у випадку укладення Договору на підставі довіреності.
5.7. Виконавець виконує такі письмові заявки Замовника під час надання на перевірку інформації, зазначеної в момент реєстрації домену:
зміна відомостей, необхідних для ідентифікації адміністратора домену;
передача підтримки домену іншому реєстратору;
передача прав адміністрування доменом іншому адміністратору.
5.8. Домен вважається зареєстрованим, а послуга з реєстрації домену — наданою, з моменту присвоєння цьому домену в Реєстрі статусу зареєстрованого («REGISTERED» або «OK» чи іншого статусу згідно з правилами Реєстру).
5.9. Згідно з договором, Замовник має право зареєструвати на своє ім’я будь-яку кількість доменів.
5.10. Замовник підтверджує, що на момент кожної заявки на реєстрацію доменів відповідно до його інформації, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб. Замовник підтверджує свою згоду з тим, що для преміумних доменних імен вартість реєстрації та продовження може відрізнятися від заявленої регулярної вартості. Виконавець не несе відповідальності за ціну преміумних доменних імен, зазначену на формі замовлення, і залишає за собою право назвати остаточну ціну після узгодження з реєстратором.
5.11. Відповідальність Виконавця за кожне конкретне доменне ім’я припиняється в момент завершення терміну дії реєстрації доменного імені.
5.12. За Замовником залишається пріоритетне право на продовження доменного імені після завершення терміну дії його реєстрації протягом терміну, визначеного реєстратором домену.
5.13. Послуга з продовження реєстрації домену вважається наданою в момент внесення до Реєстру відомостей про продовження реєстрації. Реєстрація домену продовжується на термін, що дорівнює раніше встановленому терміну реєстрації домену.
5.14. Вартість продовження доменного імені після завершення терміну дії його реєстрації може відрізнятися від вартості продовження доменного імені до завершення терміну дії його реєстрації.
5.15. Незалежно від того, у якій зоні зареєстровано доменне ім’я, через 117 днів після дати завершення реєстрації домен може бути видалено з реєстру або передано новому реєстранту.
5.16. В усіх доменних іменах, що реєструються, технічний контакт установлюється Виконавцем чи особою, яка відповідає за технічну справність домену.
5.17. За умови надходження офіційних запитів від державних органів, уповноважених отримувати реєстраційні дані конкретного доменного імені, Виконавець має право надавати актуальні дані про домен і реєстранта домену (адміністратора й інших контактних осіб), навіть якщо в публічному реєстрі Whois дані реєстранта приховані.
5.18. У випадку анулювання реєстрації доменного імені за бажанням Замовника чи з іншої причини, що не залежить від Виконавця, до завершення терміну його дії, а також у випадку передачі доменного імені іншій особі або на обслуговування іншому Реєстратору, зокрема згідно з рішенням суду, Виконавець не може повернути кошти за послуги реєстрації/продовження реєстрації цього доменного імені, а відповідальність Виконавця за кожне таке доменне ім’я припиняється.
5.19. Особисті дані, указані під час реєстрації домену, можуть бути доступними в мережі Інтернет за допомогою сервісу whois. Цей пункт регулюється політикою ICANN (Корпорація з керування доменними іменами й IP-адресами) http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm.
5.20. При реєстрації, переносі доменів та у випадку зміни будь-якої контактної інформації домену власнику домену буде надіслано сповіщення (контрольний електронний лист) щодо змін, які потрібно підтвердити для їх застосування. Такі сповіщення будуть надіслані на електронну адресу власника домену реєстратором. Якщо електронну адресу домену буде змінено, сповіщення надсилатимуться на стару та на нову адреси для підтвердження. У разі, якщо email не буде підтверджено протягом 14 днів, домен буде заблокований реєстратором. Якщо буде змінено контактні дані домену, його може бути заблоковано на 60 днів із метою трансферу до іншого реєстратора згідно з політикою ICANN https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en. Питання розблокування домену з метою трансферу слід уточнювати в службі підтримки HOSTiQ.ua.

6. Порядок надання послуг із реєстрації SSL-сертифікатів

6.1. Протягом одного робочого дня після надходження коштів за оплату послуг реєстрації SSL-сертифіката (сертифікатів) Виконавець надає Замовнику посилання, перейшовши за яким, Замовник указує інформацію, необхідну для реєстрації SSL-сертифіката (сертифікатів).
6.2. Для здійснення конфігурації, Замовник має вказати такі дані:
тип сервера, на якому розміщений сайт Замовника;
CSR (запит на випуск сертифіката);
дані адміністративного контакта для цього сертифіката;
електронна адреса, на яку буде надіслано лист-підтвердження.
6.3. Після завершення процесу конфігурації Виконавець зобов’язується протягом 3-х днів передати інформацію в Центр сертифікації.
6.4. Порядок і процедури перевірки даних Замовника, наданих ним для отримання SSL-сертифіката, установлюються та проводяться Центром сертифікації. Виконавець не несе відповідальності за терміни та результат перевірки Центром сертифікації документів, відомостей і повноважень Замовника.
6.5. Під час перевірки відомостей та повноважень Замовника, Центр сертифікації має право вимагати від Замовника додаткових документів і відомостей.
6.6. Виконавець не гарантує Замовнику надання послуг у разі відмови Центру сертифікації у видачі, продовженні або перевидачі SSL-сертифіката для Замовника. Якщо послугу не надано Замовнику через відмову Центру сертифікації у видачі, продовженні або перевидачі SSL-сертифіката для Замовника, така послуга не підлягає оплаті Замовником. При цьому кошти, перераховані Замовником для оплати послуги, можуть бути повернені Замовнику або використані для оплати інших послуг. У випадку відмови Центру Сертифікації в подальшому наданні SSL-сертифіката після його фактичної видачі, кошти, перераховані Замовником для оплати послуги, не можуть бути повернені Замовнику або використані для оплати інших послуг, якщо минуло 30 (тридцять) днів із моменту видачі або з моменту продовження SSL-сертифіката чи минуло 90 днів із моменту фактичного отримання Виконавцем оплати за послугу надання доступу до системи видачі SSL-сертифікатів згідно з цим Договором.
6.7. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, яку Замовник розміщує на web-вузлі, SSL-сертифікати (сертифікат) для якого зареєстровані за допомогою послуг Виконавця.
6.8. Виконавець зобов’язаний надавати Замовнику необхідний консультаційний супровід стосовно питань, пов’язаних із SSL-сертифікатами (сертифікатом) протягом усього періоду дії сертифіката. Встановлення SSL-сертифіката (сертифікатів) на сайт Замовника є додатковою послугою й оплачується Замовником окремо. Безкоштовне встановлення SSL-сертифіката (сертифікатів) на сайт Замовника здійснюється лише в тому разі, якщо цьому Замовнику надаються послуги з користування віртуальним сервером або віртуальним хостингом.
6.9. Замовник самостійно забезпечує технічні умови, необхідні для правильного встановлення та роботи SSL-сертифікатів (сертифіката):
для реєстрації SSL-сертифіката створює CSR-запит на підпис сертифіката;
указує дані адміністративного контакта для SSL-сертифіката, а також адресу електронної пошти, на яку буде надіслано лист від Центру сертифікації для підтвердження запиту на видачу SSL-сертифіката;
забезпечує виділену IP-адресу для кожного SSL-сертифіката;
здійснює встановлення та зберігання SSL-сертифікатів (сертифіката) на сервері.
6.10. Якщо буде об’єктивно неможливо зареєструвати SSL-сертифікати, Виконавець повертає Замовнику 100 % коштів, які Замовник перерахував із метою оплати послуг згідно з цим договором.
6.11. Продовження терміну дії SSL-сертифіката — видача Центром сертифікації нового SSL-сертифіката, у якому дані Замовника залишаються без змін і вказується новий термін дії сертифіката.
6.12. Продовження SSL-сертифікатів здійснюється лише для тих сертифікатів, дію яких не припинено.
6.13. Виконавець виставляє Замовнику рахунок за продовження дії SSL-сертифіката не пізніше ніж за 10 (десять) днів до завершення терміну дії сертифіката.
6.14. Здійснивши оплату, Замовник виконує дії, зазначені у п.п. 6.1., 6.2., 6.9.

7. Порядок надання послуг із надання місця в сховищі Виконавця для організації резервного копіювання («Резервне копіювання»)

7.1. На запит Замовника Виконавець надає дані для доступу до сховища, а також місце в сховищі Виконавця для резервного копіювання інформації Замовника
7.2. Замовник самостійно встановлює та налаштовує програмне забезпечення для резервного копіювання.
7.3. Замовник самостійно відповідає за наявність і актуальність копій даних та файлів.
7.4. Замовник самостійно стежить за наявністю вільного місця в межах лімітів обраного пакета послуг Виконавця. У разі нестачі місця та на запит Замовника Виконавець може збільшити ліміти, перевівши Замовника на новий тарифний пакет без втрати наявних даних і без зміни параметрів доступу Замовника до сховища.

8. Вартість послуг і порядок розрахунків

8.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціни на надані Замовнику послуги користування VPS-сервером, віртуальним хостингом, VIP-хостингом, виділеним сервером і реселер-хостингом, а також на інші надані Виконавцем послуги, якщо зміни курсу долара США по відношенню до інших валют перевищуватимуть 5 %. Зміни курсу долара США визначаються відповідно до змін курсу на міжбанківському валютному ринку України. Вартість тарифу VPS-сервера, віртуального хостингу, VIP-хостингу, виділеного сервера і реселер-хостингу у доларах США залишається незмінною з моменту замовлення тарифу.

Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціни на надані Замовнику послуги з реєстрації доменів, SSL-сертифікатів, ліцензії хостингових панелей, а також на інші додаткові послуги у випадку зміни ціни третіми особами, які є правовласниками об’єктів, необхідних для надання цих послуг.

Якщо в Замовника є неоплачені рахунки на момент зміни цін, у ці рахунки також вносяться відповідні зміни.
8.2. Оплата послуг здійснюється Замовником у формі передоплати Виконавцю згідно з виставленим рахунком.
8.3. Оплата є фіксованим платежем і здійснюється Замовником незалежно від факту використання послуг.
8.4. Замовник сплачує отриманий рахунок шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Для оплати рахунку Замовник може використовувати кошти, нараховані на баланс Замовника в системі Виконавця в якості нагороди за участь в акціях Виконавця, лише в тому разі, якщо раніше Замовник здійснював оплати рахунків на суму еквівалентну понад $15. У разі повної або часткової несплати рахунка протягом указаного в рахунку терміну, Виконавець має право призупинити надання послуг до моменту отримання повної оплати послуг.
8.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність здійснюваних ним оплат. Якщо з будь-яких причин оплату рахунку неможливо здійснити у визначений договором термін, Замовник зобов’язується повідомити про це Виконавця в письмовій формі. Відтермінування платежу надається на розсуд Виконавця.
8.6. Виконавець електронною поштою надсилає Замовнику рахунок для продовження терміну надання послуг не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до моменту завершення поточного розрахункового періоду, оплаченого замовником.
8.7. Оплата здійснюється на період, обраний Замовником під час процедури замовлення на веб-сайті Виконавця. Послугу можна оплатити на період не менший, ніж мінімальний термін, можливий для надання цієї конкретної послуги. Максимальний період надання послуги не може суперечити Правилам користування послугами. Період оплати можна змінити на письмову вимогу Замовника.
8.8. Під час оформлення Замовником платіжних документів у розділі «Призначення платежу» посилання на номер рахунка-фактури обов’язкове. Якщо відсутнє посилання на рахунок-фактуру, Виконавець не гарантує зарахування отриманих сум як оплату послуг Замовника.
8.9. Замовник оплачує банківські витрати за оплату рахунків Виконавця. У випадку оплати карткою, валюта якої відрізняється від валюти обраного способу оплати, загальна сума транзакції може виявитися більшою, ніж указана вартість послуги, через додаткову конвертацію банку-емітента.
8.10. У випадку зміни банківських реквізитів Виконавця, з моменту повідомлення нових реквізитів за допомогою електронної пошти та публікації на веб-сайті Виконавця (https://bytes.ua/) Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.
8.11. Рахунок вважається оплаченим із моменту надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Під час виставлення рахунка на оплату нової або продовження наявної послуги та за наявності коштів на внутрішньому балансі в системі Замовника, кошти з внутрішнього балансу автоматично зараховуються на рахунок аж до повної його оплати, за умови їх достатньої кількості.
8.12. Повернення коштів за користування VPS-сервером, віртуальним хостингом, VIP-хостингом, реселер-хостингом і послугою «Резервне копіювання» не можна виконати після завершення перших 30 днів із моменту надання послуги. Виняток становлять випадки, зазначені в розділі 10 цього Договору. Кошти за використання додаткових послуг, за винятком SSL-сертифіката, не повертаються. Виконавець звільняється від зобов’язань щодо повернення повної або часткової вартості Послуг Замовнику, якщо письмове звернення про дострокове розірвання Договору отримано після 30 (тридцяти) днів із моменту видачі або продовження SSL-сертифіката, що означає видачу нового SSL-сертифіката, або після завершення 90 днів із моменту фактичного отримання Виконавцем оплати за послугу з надання доступу до системи видачі SSL-сертифікатів відповідно до цього Договору. До додаткових послуг належать: додаткові IP-адреси, додатковий трафік, додатковий дисковий простір, додаткова оперативна пам’ять, контрольні панелі, повне адміністрування, реєстрація/продовження доменного імені, білінг-система WHMCS.
8.13. Платежі за продовження послуг не повертаються. У випадку використання послуг із тестовим періодом, усі наступні оплати вважаються продовженням послуг.
8.14. Якщо від Замовника протягом 30 днів з моменту здійснення первинного платежу надійшла заявка на видалення послуги хостингу, з якої Замовнику було надано безкоштовне доменне ім’я/імена, то з Замовника знімається одноразова оплата в розмірі вартості реєстрації відповідного доменного імені за кожне доменне ім’я, надане безкоштовно. Вартість реєстрації відповідного доменного імені визначається відповідно до тарифів, указаних на офіційному веб-сайті Виконавця (https://bytes.ua/).
8.15. У випадку успішної оплати за допомогою банківської картки ми зберігаємо в системі її ідентифікатор, який використовуватиметься для автоматичних платежів під час оплати продовження будь-якої послуги. Користувач може будь-коли заблокувати автоматичну оплату, звернувшись із відповідним запитом до служби підтримки.
8.16. При оплаті замовлення банківською картою, обробка платежу (включаючи введення номера карти) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи, яка пройшла міжнародну сертифікацію. Це означає, що конфіденційні дані Замовника (реквізити карти, її реєстраційні дані та ін.) не передаються Виконавцю. Їх обробка повністю захищена і ніхто, в тому числі адміністратори та служба підтримки, не можуть отримати платіжні та банківські дані Замовника.

При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard — Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів банківської карти Замовника. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку операцій з банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, і закритих банківських мереж, що мають вищий ступінь захисту.

9. Права й обов’язки сторін

9.1. Виконавець зобов’язується:

9.1.1. Надавати основні та додаткові послуги відповідно до умов тарифного плану, обраного Замовником.
9.1.2. На запит Замовника надавати технічні консультації в обсязі, необхідному для правильної взаємодії Сторін під час виконання умов цього Договору.
9.1.3. У випадку невиконання чи неналежного надання послуг за цим договором і отримання письмового звернення від Замовника про дострокове розірвання Договору не пізніше тридцяти днів із моменту оплати послуг за цим Договором, повернути Замовнику вартість оплаченої послуги в повному обсязі, за винятком оплати додаткових послуг, послуг третіх осіб або ліцензій, коштів, нарахованих на баланс Замовника в системі Виконавця в якості нагороди за участь в акціях Виконавця, а також партнерських комісій, нарахованих на баланс Замовника в системі Виконавця. Повернення вартості оплаченої послуги здійснюється протягом 10 робочих днів із моменту отримання письмового звернення. Якщо письмове звернення про дострокове розірвання Договору отримано після тридцяти календарних днів із моменту оплати послуг за цим Договором, Виконавець звільняється від зобов’язань щодо повернення повної або часткової вартості послуг Замовнику. Виняток становлять випадки, зазначені в розділі 10 цього Договору.
9.1.4. У випадку порушення умов цього Договору електронною поштою повідомити Замовника про виявлення порушення.
9.1.5. Повідомити Замовника, якщо Виконавець виявить факт спроби третіх осіб перешкоджати функціонуванню сайту Замовника, якщо для усунення наслідків або запобігання цим випадкам необхідні спеціальні дії Виконавця.
9.1.6. Повідомити Замовника про припинення надання послуг.
9.1.7. Не розголошувати та не використовувати інформацію про діяльність Замовника, яка стала відомою Виконавцю під час виконання умов цього Договору, для здійснення будь-яких цілей, крім виконання умов цього Договору, за винятком передбачених законом випадків.

9.2. Замовник зобов’язується:

9.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію. Виконавець не несе відповідальності за наслідки, які виникли внаслідок неправильності внесених даних. Якщо потрібна перевірка достовірності особи Замовника, Замовник зобов’язується надати всі відомості (документи), необхідні Виконавцю для здійснення такої перевірки.
9.2.2. Виконувати умови цього Договору.
9.2.3. Здійснювати своєчасну оплату послуг відповідно до цього Договору.
9.2.4. Не виконувати жодних дій, які навмисно або ненавмисно порушують функціонування програмного забезпечення та/чи систем Виконавця.
9.2.5. Не використовувати надані Виконавцем послуги для ведення діяльності, яка суперечить національному та міжнародному законодавству. Надані Виконавцем послуги не можуть використовуватися для реклами, продажу або іншого поширення товарів і послуг, оборот яких прямо або у вигляді винятків заборонений або обмежений законодавчо. Якщо оборот товарів і послуг передбачає наявність ліцензії та / або іншого дозволу, то Замовник зобов’язаний його отримати і тільки після цього здійснювати таку діяльність. Замовник зобов’язується в будь-який момент на вимогу Виконавця надати копії дозвільних документів. Якщо Замовник не надасть ці документи, Виконавець може призупинити або припинити надання послуг. Виконавець не несе відповідальність за діяльність Замовника без дозвільних документів і не зобов’язаний контролювати наявність дозвільних документів у Замовника.
9.2.6. Подавати заявку про видалення послуги до моменту виставлення рахунку за наступний розрахунковий період, щоб запобігти автоматичному зняттю коштів за підпискою в платіжних системах.

9.3. Сторони зобов’язуються:

9.3.1. Без взаємної згоди не передавати третім особам організаційно-технологічну та комерційну інформацію, що становить таємницю для будь-якої зі Сторін (далі — «конфіденційна інформація») за умови, що:
ця інформація має справжню або потенційну комерційну цінність, оскільки вона невідома третім особам;
до цієї інформації немає вільного доступу на законних підставах;
власник цієї інформації вживає відповідних заходів для забезпечення її конфіденційності;
конфіденційна інформація підлягає збереженню протягом усього терміну дії Договору, а також до завершення періоду 5 (п’яти) років із моменту припинення дії цього Договору.

9.4. Замовник має право:

9.4.1. Користуватися придбаними послугами на свій розсуд у рамках, визначених законодавством, цим Договором і Правилами користування послугами.
9.4.2. Отримувати технічні консультації в обсязі, необхідному для правильної взаємодії Сторін під час виконання умов цього Договору.
9.4.3. Звертатися до представника Виконавця з пропозиціями стосовно покращення якості послуг, які надаються, і оптимізації процесу їх використання Замовником.
9.4.4. Вимагати відшкодування збитків, понесених у результаті неналежного виконання Виконавцем зобов’язань відповідно до цього Договору.

10. Порядок зміни та розірвання договору

10.1. Виконавець має право односторонньо змінити цей договір шляхом внесення змін у текст публічної оферти, розміщеної на його сайті (електронній сторінці). Замовник зобов’язаний самостійно, не рідше одного разу на місяць, перевіряти актуальність чинного договору, ознайомлюючись із ним на сайті. Виконавець намагається завчасно попереджати Замовника про внесені зміни в будь-який прийнятний для сторін спосіб.
10.2. Якщо Замовник не погоджується зі змінами в Договорі, він має право розірвати Договір в односторонньому порядку. Щоб розірвати Договір, Замовник повинен надіслати звернення на електронну адресу Виконавця. У зверненні Замовник повинен вказати, з якими змінами в Договорі він не погоджується. Договір вважається розірваним через 5 робочих днів після отримання звернення від Замовника, якщо протягом цього терміну Замовник не повідомив Виконавця про те, що не буде розривати договір.
10.3. Якщо Замовник розриває Договір через незгоду зі змінами в ньому, Виконавець зобов’язаний відшкодувати вартість оплачених замовником послуг із користування VPS-сервером, віртуальним хостингом, VIP-хостингом, реселер-хостингом і послугою «Резервне копіювання». Повернення здійснюється частково за час, протягом якого послуга була оплачена Замовником, але не буде використовуватися внаслідок припинення договору. Повернення відбувається протягом 10 робочих днів із моменту, коли договір вважається розірваним.
10.4. Сторони договору мають право розірвати його в односторонньому порядку. Для цього Сторона, яка ініціює розірвання, надсилає письмове звернення (зокрема, за допомогою електронної пошти на адресу, указану під час реєстрації Замовника в обліковій системі на веб-сервері Виконавця) іншій Стороні не менше ніж за 30 днів до дати розірвання.
10.5. Якщо Виконавець розриває договір в односторонньому порядку, він зобов’язаний відшкодувати вартість оплачених Замовником послуг із користування VPS-сервером, віртуальним хостингом, VIP-хостингом, реселер-хостингом і послугою «Резервне копіювання». Повернення здійснюється частково за час, протягом якого послуга була оплачена Замовником, але не буде використовуватися внаслідок припинення договору. Повернення відбувається протягом 10 робочих днів із моменту, коли договір вважається розірваним. Виконавець не повертає вартість послуг у випадках, передбачених п. 2.12. Договору.
10.6. Якщо Замовник розриває Договір в односторонньому порядку, вартість оплачених Замовником послуг не відшкодовується, за винятком випадків, передбачених у п. 9.1.3 і 10.2. У цьому випадку порядок відмови та повернення коштів регулюється положеннями цих пунктів.

11. Програмне забезпечення третіх осіб

11.1. Виконавець надає Замовнику можливість використовувати програмне забезпечення, що належить третім особам. Виконавець не гарантує досягнення будь-яких конкретних результатів, які можуть бути отримані завдяки використанню цього програмного забезпечення. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збої у функціонуванні цього програмного забезпечення.
11.2. Користуючись послугами Виконавця, Замовник має право додавати та використовувати додаткове програмне забезпечення лише в тих випадках, якщо воно сумісне з послугами, які надаються, і погоджене Виконавцем. Замовник використовує програмне забезпечення третіх осіб на свій страх і ризик.

12. Відповідальність сторін

12.1. Виконавець несе відповідальність за перебої в наданні послуг відповідно до Замовлення, за винятком випадків, у яких перебої були спричинені діями Замовника чи діями третіх осіб.
12.2. Граничний розмір відповідальності Виконавця за реальний збиток обмежений грошовою сумою, рівною вартості послуг Виконавця, які мають надаватися Замовнику в місяць виникнення реального збитку. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за непрямі збитки (втрачену вигоду).
12.3. Виконавець не несе відповідальності:
12.3.1. За перебої в наданні послуг, якщо вони були спричинені діями Замовника та/чи третьої сторони.
12.3.2. За будь-який збиток, заподіяний Замовнику внаслідок використання наданих Виконавцем послуг, у випадках, коли Замовник був поінформований про можливість цих збитків або ці збитки є наслідком дій Замовника.
12.3.3. За зміст і достовірність будь-якої інформації, яка передається або приймається шляхом надання послуг.
12.3.4. За справність обладнання та програмного забезпечення, що належать Замовнику та використовуються Замовником.
12.3.5. За втрату прибутку та/чи доходу, а також за непрямі збитки Замовника в період використання або невикористання (повного або часткового) послуг Виконавця.
12.3.6. За технічний стан мережі, до якої підключений Замовник.
12.3.7. За зміст інформації, яка розміщена на веб-сайті Замовника.
12.3.8. За цілісність, достовірність та наявність сайтів і даних Замовника на сервері Виконавця.
12.3.9. За проблеми, пов’язані з використанням Замовником неліцензійного програмного та технічного забезпечення.
12.3.10. За некваліфіковані дії Замовника чи його представників, що стосуються використання послуги.
12.3.11. За справність програмних засобів, наданих Замовнику у випадках, коли Замовник, навмисно або ненавмисно, порушив їх працездатність, видалив або вніс зміни в системні чи службові файли.
12.3.12. За справність і належність для використання програмного й апаратного забезпечення, розробленого третьою стороною.
12.3.13. За відповідність результатів наданих послуг очікуванням Замовника.
12.3.14. За будь-які претензії Замовника, пов’язані з недостатньою, на думку Замовника, його поінформованістю про природу, характер, складові та можливі наслідки надання послуг.
12.3.15. За збереження даних, розміщених на VPS-сервері, віртуальному хостингу, реселер-хостингу, виділеному сервері, VIP-хостингу Замовника, і їх резервне копіювання. Виконавець зберігає щотижневі резервні копії даних VPS, розташованих у ЦД України та Нідерландів, виключно для технічних цілей і може надати Замовнику резервну копію даних на запит (якщо вона є). При цьому Виконавець не несе відповідальності за цілісність і актуальність резервної копії даних. Замовник зобов’язується самостійно зберігати резервну копію необхідних йому даних.
12.3.16. У випадку припинення (зупинення) надання послуг за цим Договором, термін зберігання даних сервера Замовника становить 10 (десять) календарних днів із моменту припинення (призупинення) надання послуг. Після завершення зазначеного терміну зберігання, резервні копії видаляються.
12.3.17. Якщо від Замовника надійшла заявка на видалення послуги, наданої в рамках послуги хостингу протягом 30 днів із моменту здійснення первинного платежу, з якої Замовнику була надана безкоштовна резервна копія даних, то із Замовника знімається одноразова оплата в розмірі 15 (п’ятнадцять) доларів США (USD) або еквівалентна сума у гривнях згідно з поточним курсом, указаним на офіційному веб-сайті Виконавця. Якщо вартість послуг Виконавця, що надаються Замовнику, становить менше 15-ти (п’ятнадцяти) доларів США (USD) або еквівалентної суми у гривнях згідно з поточним курсом, указаним на офіційному веб-сайті Виконавця, одноразова оплата дорівнює вартості послуг.
12.3.18. За збитки будь-якого роду, понесені Замовником через втрату та/чи розголошення своїх логіна й пароля.
12.4. Замовник несе відповідальність:
12.4.1. За порушення чинного законодавства, вчинені Замовником або третьою стороною шляхом використання послуг, наданих Замовнику Виконавцем.
12.4.2. За недотримання умов цього Договору.
12.4.3. За недотримання термінів та порядку оплати послуг.
12.4.4. За збереження в таємниці параметрів доступу до послуги (логін і пароль) та за збитки, які можуть бути завдані в результаті несанкціонованого використання параметрів доступу до послуги.
12.4.5. За збереження резервної копії даних, розміщеної на замовленому ним VPS-сервері, віртуальному хостингу, виділеному сервері, реселер-хостингу, VIP-хостингу.

13. Передача прав і обов’язків

13.1. Кожна зі Сторін може передавати свої права й обов’язки за цим Договором повністю або частково своїм правонаступникам, філіям, дочірнім підприємствам або іншим особам, про що іншу Сторону потрібно повідомити в письмовій формі не менше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передачі.

14. Вирішення суперечок

14.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли в результаті виконання умов цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.
14.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди, спірна ситуація передається на розгляд суду згідно з установленою підвідомчістю та підсудністю в порядку, визначеному чинним законодавством України.

15. Форс-мажор

15.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, унаслідок непереборної сили, про яку Сторони не могли знати заздалегідь або яку не могли передбачити. До таких обставин належать: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів і їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору, та їх виникнення засвідчено Торгово-промисловою палатою України.
15.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, має негайно повідомити про це іншу Сторону.
15.3. Виконання умов цього Договору, у повному обсязі або частково, призупиняється на період дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває понад три місяці, договір вважається розірваним.

16. Адреса та банківські реквізити Виконавця

Фізична особа – підприємець Резніченко Сергій Миколайович
Р/р UA633052990000026005046110178 у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299
Ідентифікаційний № 3042807090
Не є платником ПДВ

Юридична адреса: Україна, 21000, м. Вінниця, ул.Соборна 82, оф. 4

Телефони:
+380 (97) 140 45 45 (Київстар),
Е-mail: [email protected]